pondělí 22.07.24
АМТЕКО
 
     
   
   
 
  Aktuality
  O společnosti
  Oblast použití produkce WEBAC
  Nabídka služeb
  Nabídka materiálů a výrobků WEBAC
  Nabídka výrobků KEMPER-SYSTEM
  Naši partneři
  Kontakty
   
  Speciální informace
  Symboly uváděné na obalech
  Dokumenty ke stažení
  Vybrané převody jednotek
   
?
  Věděli jste, že ...
   

... naše společnosti nabízí všem zákazníkům kromě injektážních látek i široký sortiment injektážních pakrů?

    
   Připravili jsme pro vás stručný výběr našimi zákazníky nejvíce používaných injektážních pakrů.

  Věříme, že se naše pakry stanou dobrými pomocníky při vašich injektážích.

   
   
 
Naše služby      
       
Prodej materiálů a výrobků WEBAC®
 
   
 • Injektážní systémy
  • Polyuretanové injektážní pěny
  • Polyuretanové injektážní pryskyřice
  • Polyakrylátové injektážní gely
  • Epoxidové injektážní pryskyřice
    
 • Systémy těsnění a sanace spár, trhlin a spojů
  • Injektážní hadice včetně příslušenství
  • Rozpínavé těsnící pásky z bentonitu
  • Pryžové těsnící pásky určené pro umístění uvnitř spar a styků
  • Polyesterové pásy pro těsnění spar z vnější strany
  • Těsnící a uzavírací směsi
    
 • Směsi pro stabilizaci horninového prostředí
  • Polyuretanové injektážní materiály
  • Silikátové injektážní a výplňové směsi
    
 • Materiály pro povrchovou ochranu konstrukcí
  • Epoxidové primární a penetrační nátěry s přídržností i na zaolejovaných a mokrých površích
  • Epoxidové finální nátěry s vysokou odolností obrusu a možností volby protiskluzových i estetických parametrů
  • Epoxidové výplňové malty, tmely a lepidla
  • Vodonepropustné asfalto-minerální stěrkové materiály
    
 • Ostatní produkty
  • Speciální tmely
  • Pružné materiály pro uzavírání dilatačních spár
  • Čistidla injektážních směsí
  • Nevýbušné trhaviny systému WEBAC® divicret
  • Injektážní pakry
  • Injektážní čerpadla
   
     
Inženýrské služby
 
   
 • projekční činnost specializovaná na návrhy hydroizolací nových stavebních konstrukcí i rekonstrukcí, včetně zhotovení projektové dokumentace a technologických postupů prací sanací stavebních konstrukcí metodami tlakových injektáží;
 • odborné konzultace a posudky;
 • provádění odborného technického i autorského dozoru při výstavbě.
   
     
Realizace
 
   
 • školení aplikačních firem;
 • šéfmontáž při provádění injektážních opatření;
 • provádění matody liniové injektáže proti kapilární vlhkosti;
 • provádění plošného těsnění pomocí rubových injektáží;
 • sanace trhlin a pracovních spár betonových a železobetonových konstrukcí;
 • další stavební práce spojené se sanacemi vlhkostních poruch.
   
     
     

 

   
       
         
           
 
 
    © 2006 - 2024 by Amteko ®
       
           
     
Registrační číslo EKOKOM | EK-F06090135